Home

De uitgangspunten van Stichting Verzorgd: het gezin

Verzorgd ervaart dat in een gezin met een gehandicapt kind vaak alle gezinsleden belemmerd worden in het functioneren.

Dit wordt vaak pas onderkend als er stressproblemen, psychosomatische klachten, opvoedings-problemen met de andere kinderen, verlies van werk en carrièremogelijkheden, WAO, optreden.

De gevolgen zijn dan ernstiger en moeten worden bestreden tegen uiteindelijk veel hogere kosten voor zowel gezin als samenleving.

Wij werken eraan dat de dienstverlening aan gezinnen veel efficiënter en gezinsvriendelijker wordt georganiseerd door de verschillende vormen dienstverlening beter op elkaar af te stemmen, slimme hulpmiddelen in te zetten en indien nodig te laten ontwikkelen, het huis ‘slim’ te maken en het gezin te ondersteunen om zelf de hulp en ondersteuning te coördineren. Wij vinden dat onderwijs onder andere moet leiden tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid en dat afstemming tussen school en huis daarin cruciaal is.

Ons uitgangspunt is dat alle gezinsleden zo gewoon mogelijk hun persoonlijk leven moeten kunnen leiden, ondanks de handicap van een van de gezinsleden; iedereen heeft recht op ambitie en geluk.

Reacties zijn gesloten.